Oakville...Owen Sound
Name Length
(miles)
From To Division(s)
Oakville 39.29 Toronto Mileage 9.42 Toronto Terminals
Mileage 9.42 Hamilton London
Oba 147.8 Foleyet Hornepayne Hornepayne
Orono 105.0 Trenton Todmorden Belleville
Orillia 10.2 Udney Orillia (CPR) Capreol
Oshawa 113.19 Belleville Scarboro Belleville
Scarboro Toronto Toronto Terminals Ry.
Otterville 7.55 Otterville Burgessville London
Owen Sound 71.43 Palmerston Owen Sound Stratford